'

Ceny biletów

Bilety ulgowe przysługują:

  • Emerytom
  • Rencistom
  • Uczniom
  • Studentom (do 26. roku życia)
  • Posiadaczom Karty Dużej Rodziny
  • Osobom z niepełnosprawnościami i ich opiekunom
  • Posiadaczom Karty Seniora
  • Posiadaczom Karnetu teatralnego

Organizator zastrzega sobie prawo do skontrolowania dokumentów uprawniających do ulgi w trakcie sprawdzania biletów.


Każda osoba, która zakupi bilet ulgowy musi posiadać odpowiednią legitymację (szkolną, studencką, ZUS), Kartę Dużej Rodziny, Kartę Seniora, Karnet teatralny lub inny dokument poświadczający prawo do ulgi.


NEWSLETTER

Nie pozwól, aby ominęły Cię promocje, rabaty i polecane wydarzenia!